Naam auteur: admin

Burgers en milieuorganisatie waarschuwen: zonder doortastend geurbeleid stappen ze naar de rechter

Een tiental omwonenden van veehouderijen stelt samen met Dryade de Vlaamse overheid in gebreke voor haar falend geurbeleid. De reden? De omwonenden leven voortdurend in de stank en lijden daardoor ernstige gezondheidsschade. Met deze ingebrekestelling luiden de omwonenden samen met Dryade de alarmbel en vragen ze tegen eind november een geurdecreet, een Vlaamse geuroverschrijdingskaart, en […]

Burgers en milieuorganisatie waarschuwen: zonder doortastend geurbeleid stappen ze naar de rechter Meer lezen »

Achterhaalde cijfers en vergunningverlening op krediet hypothekeren Broeklin

Dryade dient bezwaar in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag voor Broeklin omdat de passende beoordeling werkt met achterhaalde “kritische depositiewaarden” en uitgaat van vergunningverlening op krediet. Daardoor worden de stikstofeffecten van de bijkomende verkeersstroom langs het Floordambos onderschat. Indien de vergunning toch toegekend wordt, gaat Dryade in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Achterhaalde KDW’s De

Achterhaalde cijfers en vergunningverlening op krediet hypothekeren Broeklin Meer lezen »

Een Waals stikstofarrest in de maak – 10 organisaties vechten vergunning biomassacentrale Bee Green Wallonia aan

Vlaamse, Waalse en Nederlandse organisaties vechten voor de Raad van State de vergunning van Bee Green Wallonia aan voor een verbrandingsinstallatie voor vervuild afvalhout. De centrale moet energie leveren aan de cementfabriek van CBR te Lixhe (Visé). Ze verenigden zich in een consortium en vrezen dat de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof – in combinatie

Een Waals stikstofarrest in de maak – 10 organisaties vechten vergunning biomassacentrale Bee Green Wallonia aan Meer lezen »

Als lokaal beleid de wet schendt, is juridische actie verantwoord (opinie DS 21 augustus 2023)

Opinie van Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu, Jos Ramaekers, diensthoofd beleid Natuurpunt en Dries Verhaeghe, directeur Dryade.  Het is aan de lokale mandatarissen om het Vlaamse Natuurdecreet correct toe te passen, vinden de natuurverenigingen. De vergunningverlening aan bedrijven staat sinds enige maanden volop in de schijnwerpers. Zo is er de vernietiging van de Ineos-vergunning,

Als lokaal beleid de wet schendt, is juridische actie verantwoord (opinie DS 21 augustus 2023) Meer lezen »

Project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” krijgt steun van de Nationale Loterij

Het project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” ontving 25.000 EUR steun van de Nationale Loterij. Het valt uiteen in drie delen, met name waterkwaliteit, waterkwantiteit en de informatieplicht over Zeer Zorgwekkende Stoffen. We organiseren een seminarie, schrijven een juridisch artikel en voeren een studie.  Ons project mikt op voldoende proper water

Project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” krijgt steun van de Nationale Loterij Meer lezen »

De Vlaamse overheid laat onze wilde hamsters in de steek. Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade starten een rechtszaak.

Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade starten een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid om de wilde hamster van uitsterven te behoeden. Na veelvuldig de alarmbel te hebben geluid bij de beleidsmakers blijven de inspanningen systematisch ontoereikend. Een rechtszaak is dan ook de enige optie die nog rest om de overheid te dwingen haar verantwoordelijkheid op te nemen

De Vlaamse overheid laat onze wilde hamsters in de steek. Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade starten een rechtszaak. Meer lezen »

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade stellen twee provincies, drie gemeenten en hun mandatarissen in gebreke omwille van illegale vergunningverlening. De reden? Ze verstrekten omgevingsvergunningen in strijd met het Natuurdecreet. De milieuorganisaties waarschuwen dat de lokale overheden en mandatarissen zware straffen boven het hoofd hangen voor het illegaal toebrengen en toelaten van schade aan de

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening Meer lezen »

Milieuorganisaties winnen rechtszaak: Vlaamse Regering veroordeeld voor slechte waterkwaliteit

https://www.flickr.com/photos/gosdin/ In de Nitraatzaak hebben milieuorganisaties BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF gelijk gekregen van de rechter. Het vonnis stelt dat de Vlaamse Regering niet voldoet aan haar plicht om de barslechte waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. De natuur- en milieuorganisaties hopen dat deze klare taal eindelijk zal leiden tot een trendbreuk waarbij de fundamenten

Milieuorganisaties winnen rechtszaak: Vlaamse Regering veroordeeld voor slechte waterkwaliteit Meer lezen »

Nederlandse rechter verbiedt pesticiden omwille van gezondheidsrisico’s omwonenden. Volgt Vlaanderen?

(c) Kireyonok_Yuliya via Freepik Nederlands verbod op het gebruik van pesticiden in de lelieteelt nabij omwonenden dient Vlaams pesticideplan te inspireren, stellen Bond Beter Leefmilieu, Dryade, Natuurpunt, Velt en WWF. Gisteren besloot de rechtbank van Noord-Nederland om een verbod toe te wijzen op het gebruik van pesticiden op de lelieteelt nabij omwonenden in Drenthe. Deze uitspraak

Nederlandse rechter verbiedt pesticiden omwille van gezondheidsrisico’s omwonenden. Volgt Vlaanderen? Meer lezen »

Stikstof: milieuvereniging Dryade tekent beroep aan tegen nieuw golfproject in Knokke

Milieuvereniging Dryade heeft beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een nieuw golfproject in Knokke. De reden? Het ontbreken van een studie over de uitstoot van stikstof tijdens aanleg en exploitatie van het golfcomplex. Het bouwproject bevindt zich op 400 meter afstand van een beschermd natuurgebied, maar de gevolgen van de stikstofuitstoot zijn niet

Stikstof: milieuvereniging Dryade tekent beroep aan tegen nieuw golfproject in Knokke Meer lezen »