Een Waals stikstofarrest in de maak – 10 organisaties vechten vergunning biomassacentrale Bee Green Wallonia aan

Vlaamse, Waalse en Nederlandse organisaties vechten voor de Raad van State de vergunning van Bee Green Wallonia aan voor een verbrandingsinstallatie voor vervuild afvalhout. De centrale moet energie leveren aan de cementfabriek van CBR te Lixhe (Visé).

Ze verenigden zich in een consortium en vrezen dat de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof – in combinatie met de reeds bestaande vervuiling van de cementfabriek – zal leiden tot risico’s voor de gezondheid van mensen in de Maasvallei. Zij kaarten ook de grensoverschrijdende stikstofuitstoot aan op natuurgebieden, die vandaag al overbelast zijn. Bij een positieve uitspraak krijgt dus ook Wallonië – na Nederland en Vlaanderen – haar stikstofarrest. 

Tweede procedure voor de Raad van State

De stad Visé verleende in januari 2022 een vergunning aan Bee Green Wallonia voor de bouw van een biomassacentrale op de terreinen van CBR. Deze vergunning werd in juli 2022 vernietigd door de Waalse regering. Bee Green Wallonia ging hiertegen in beroep bij de Raad van State en haalde begin 2023 gelijk. De Waalse regering keurde vervolgens de vergunning in juli stilzwijgend goed.

Een grensoverschrijdend consortium tekent verzet aan bij de Raad van State

Niet alleen Waalse burgers zullen de vervuilde lucht inademen, de site ligt namelijk op een steenworp afstand van Nederland en Vlaanderen,” stelt Jan Vandegoor van de Limburgse Milieukoepel. Daarom stapt een consortium van 10 organisaties uit de 3 regio’s opnieuw naar de Raad van State om de vergunning te laten vernietigen: Limburgse Milieukoepel VZW (BE), Dryade VZW (BE), Bien vivre en Vallée du Geer ASBL (BE), Défendons nos villages (BE), Visons demain (BE), Stichting Milieu front Eijsden (NL), Milieudefensie Maastricht (NL), Natuur en Milieufederatie Limburg (NL), Vereniging Natuurmonumenten (NL) en 55 verontruste professoren van de Universiteit Maastricht (NL).

Een Waals stikstofarrest in de maak

Het consortium schuift stikstof als belangrijkste argument naar voor. “De Waalse, Vlaamse en Nederlandse natuurgebieden rondom de site van Bee Green Wallonia zijn er slecht aan toe door een teveel aan stikstof. De biomassacentrale zal bijkomende stikstofuitstoot veroorzaken. Het milieu-effectenrapport bracht de impact van deze bijkomende uitstoot op de omliggende natuurgebieden niet afdoende in kaart,” verduidelijkt Dries Verhaeghe van Dryade.  

Nederland en Vlaanderen hebben respectievelijk sinds 2019 en 2021 een stikstofarrest. De gevolgen voor landbouw en industrie zorgen in beide regio’s voor politieke spanningen. In Wallonië staat de problematiek nog niet hoog op de agenda. In geval van een vernietiging van de vergunning, komt daar verandering in. 

In afwachting van een uitspraak door de Belgische Raad van State, beraden de verenigingen zich over eventuele bijkomende acties om natuur en volksgezondheid in deze grensstreek te beschermen.