Klacht bij de omgevingsinspectie tegen 10 landbouwbedrijven wegens illegale ammoniakuitstoot

Startdatum: 1 april 2022

Instantie: Omgevingsinspectie Oost- en West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen

Type: Klacht

Tegenpartij: 10 industriële landbouwbedrijven

Inhoud: Klacht bij de omgevingsinspectie van Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg tegen 10 industriële landbouwbedrijven. Deze bedrijven werden genoemd in de reeks Stikstofgate van De Standaard. Ze stoten meer ammoniak uit dan hun omgevingsvergunning toestaat en ze bevinden zich in de buurt van Natura 2000-gebieden die lijden onder een te hoge stikstofdepositie.

Procedure:

  • 10 klachten bij de omgevingsinspectie

Rechtsgronden: Schending van het non regressiebeginsel opgenomen in artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn juncto artikel 36 ter, §2 van het Natuurdecreet, de zorgplicht van artikel 14 van het Natuurdecreet en de plicht tot het voorkomen van vermijdbare schade van artikel 16 van het Natuurdecreet.