Klacht met burgerlijke partijstelling tegen 3M en Lantis in de PFOS-zaak

Startdatum: 23 juni 2021

Instantie: Onderzoeksrechter te Antwerpen

Type: Klacht met burgerlijke partijstelling

Tegenpartij: 3M Company, 3M Belgium NV, BAM NV (Lantis) en hun huidige en vorige bestuurders

Inhoud:
3M loosde tot 2002 te grote hoeveelheden PFOS in haar productievesting te Zwijndrecht. Op de bedrijfsterreinen bevinden zich nog steeds zwaar vervuilde grond. Tot september 2021 werd onvergund FBSA geloosd. Uit bloedstalen van de buurtbewoners blijkt dat ze tot 168 keer de toegelaten waarde van PFOS in het bloed hebben. PFOS tast onder meer de lever, het geheugen en de voortplantingsorganen aan en blijkt kankerverwekkend. PFOS en FBSA zijn zogenaamde “eeuwige chemicaliën” die niet afbreekbaar zijn en in het menselijk lichaam ophopen. Uit intern onderzoek van 3M blijkt werd PFOS reeds in de jaren ’60 als giftig gecatalogeerd werd. Dit werd echter steeds publiekelijk ontkend en niet aan de autoriteiten gecommuniceerd.

In de pers:

Procedure:

  • 11/10/2021 – Klachtbevestiging bij gerechtelijke politie te Turnhout
  • 23/06/2021 – Neerlegging klacht met burgerlijke partijstelling bij het parket te Antwerpen

Rechtsgronden:

Algemene milieuzorgplicht (artikel 4.1.3.2 Vlarem II), afvalverwijderingsplicht (artikel 12 Materialendecreet), POP verordening, onopzettelijke slagen en verwondingen (artikel 418 tem 420 Sw), milieuschade (artikel 15 DBAM), artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn juncto artikel 36ter, §2 Natuurdecreet en artikel 4, lid 4 Vogelrichtlijn

Documentatie:

Vraag openbaarheid van bestuur aan OVAM

Vraag openbaarheid van bestuur Lantis

Onderzoek UA over PFOS op Blokkersdijk