Klacht bij Europese Commissie wegens Vlaamse inbreuk op Habitatrichtlijn

Oude koe uit de sloot gehaald

Milieuvereniging Dryade dient klacht in bij de Europese Commissie tegen het Vlaams Gewest. Het Vlaamse Natuurdecreet schendt de Habitatrichtlijn omdat voor meldingsplichtige activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden geen passende beoordeling nodig is. De klacht is gebaseerd op een arrest van het Europees Hof van Justitie van 2011 waar het Waals Gewest voor dezelfde inbreuk veroordeeld werd.

Dryade dient klacht in bij de Europese Commissie tegen het Vlaams Gewest wegens schending van de Habitatrichtlijn. Het Vlaamse Natuurdecreet eist enkel voor vergunningsplichtige activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden een passende beoordeling. Een passende beoordeling is een “mini-milieueffectbeoordeling” die focust op de effecten van een exploitatie voor een Natura 2000-gebied. Volgens de Habitatrichtlijn moeten niet alleen vergunnings- maar ook meldingsplichtige activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden via een passende beoordeling de impact nagaan.

Dryade beroept zich op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van  26 mei 2011. Daarbij werd het Waals Gewest veroordeeld omdat voor meldingsplichtige activiteiten geen passende beoordeling gevraagd werd. De Waalse regelgeving werd na deze veroordeling aangepast.  Dries Verhaeghe, bestuurder bij Dryade, zegt hierover: “De Vlaamse overheid is sinds meer dan een decennium op de hoogte over deze inbreuk maar liet na haar wetgeving aan te passen. Via deze klacht bij de Europese Commissie moet daar verandering in komen”.

Naar aanleiding van de klacht zal de Europese Commissie contact opnemen met het Vlaams Gewest. Vervolgens wordt een formele inbreukprocedure opgestart. Die zal naar verwachting leiden tot een veroordeling door het Europees Hof van Justitie, zoals dit in 2011 ook voor het Waals Gewest gebeurde.

Meer weten