Naam auteur: admin

Dertien organisaties vechten vergunning Brussels Airport aan

Dertien milieuorganisaties en bewonersgroepen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor Brussels Airport. Door die vergunning kan de luchthaven verder groeien, ten koste van de gezondheid van honderdduizend omwonenden, de leefomgeving en het klimaat. De voorwaarden in de vergunning zijn ruim onvoldoende om de gezondheid te beschermen tegen dag- en nachtlawaai en …

Dertien organisaties vechten vergunning Brussels Airport aan Lees meer »

Dryade in beroep tegen GRUP Nelissen Steenfabrieken – mogelijkheid tot elektrificatie onvoldoende onderzocht

Dryade gaat in beroep bij de Raad van State tegen het “GRUP Nelissen Steenfabrieken” te Lanaken dat de Vlaamse regering eind januari goedkeurde. Het GRUP voorziet in de bouw van een gasgestookte steenoven en drogerijen. Dit leidt tot een aanzienlijke stikstof- en CO2-uitstoot. Dryade is niet tegen de uitbreiding maar meent dat de Vlaamse regering …

Dryade in beroep tegen GRUP Nelissen Steenfabrieken – mogelijkheid tot elektrificatie onvoldoende onderzocht Lees meer »

De stikstofcijfers kloppen inderdaad niet, ze zijn te gunstig (DS 19/03/2024)

De leidinggevenden van het Departement Omgeving, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) weerlegden in deze krant de bewering uit landbouwhoek dat het PAS-decreet met “corrupte” cijfers werkt (DS 14 maart 2024). Toch vertelt hun opinie niet het volledige verhaal. Op de stikstofcijfers valt wel degelijk één en ander aan …

De stikstofcijfers kloppen inderdaad niet, ze zijn te gunstig (DS 19/03/2024) Lees meer »

Dryade lanceert een crowdfunding na geweigerde subsidie

Dryade, een organisatie die zich inzet voor natuurbehoud door de kracht van het recht, heeft vandaag een crowdfundingcampagne gelanceerd om 60.000 euro op te halen. Deze actie volgt op het onverwachte besluit van minister Demir om een eerder toegezegde subsidie van 60.000 euro per jaar te weigeren. Begin juli 2023 ontving Dryade, samen met veertien …

Dryade lanceert een crowdfunding na geweigerde subsidie Lees meer »

NGO’s vechten EU-besluit aan om vliegtuigen en schepen op fossiele brandstoffen als groen te bestempelen

De Europese Commissie riep de “Taxonomie” in het leven als kwaliteitslabel voor ecologisch duurzame investeringen. De Europese Commissie staat op het punt om dit kwaliteitslabel toe te kennen aan een groot aantal zeer vervuilende vliegtuigen en schepen. Schepen en vliegtuigen die door fossiele brandstoffen worden aangedreven zullen in aanmerking komen voor groene financiering als ze …

NGO’s vechten EU-besluit aan om vliegtuigen en schepen op fossiele brandstoffen als groen te bestempelen Lees meer »

Milieu- en natuurbeweging trekt naar Grondwettelijk Hof om planschaderegeling aan te vechten

Acht milieu- en natuurverenigingen waaronder Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace trekken naar het Grondwettelijk Hof om te vermijden dat het neutraliseren van slecht gelegen bouwgronden – denk bijvoorbeeld aan percelen gelegen in overstromingsgebied – onbetaalbaar en dus onmogelijk wordt. Het Vlaams parlement keurde immers een planschaderegeling goed die een enorm hoge vergoeding voorziet voor …

Milieu- en natuurbeweging trekt naar Grondwettelijk Hof om planschaderegeling aan te vechten Lees meer »

Omwonenden en Dryade dagvaarden de Vlaamse overheid wegens falend geurbeleid

Een tiental omwonenden van intensieve veehouderijen dagvaardt samen met Dryade de Vlaamse overheid voor haar falend geurbeleid. De reden? De omwonenden leven voortdurend in de stank en lijden daardoor ernstige schade. In oktober hadden de omwonenden en Dryade de Vlaamse overheid in gebreke gesteld. Op deze ingebrekestelling kwam geen reactie. Daarom stappen ze nu naar …

Omwonenden en Dryade dagvaarden de Vlaamse overheid wegens falend geurbeleid Lees meer »

De facto stikstofvrijstelling voor bouwprojecten sneuvelt

In een arrest van 21 september 2023, heeft de Raad voor vergunningenbetwistingen (RvVb) de zogenaamde de facto stikstofvrijstelling voor bouwprojecten een halt toegeroepen. In dit dossier ging het om een spoorweginfrastructuurproject, waarbij de aanvrager geen rekening gehouden met de stikstofimpact die gepaard gaat met de bouwwerkzaamheden. De RvVb oordeelde dat ook de stikstofimpact van de …

De facto stikstofvrijstelling voor bouwprojecten sneuvelt Lees meer »

Burgers en milieuorganisatie waarschuwen: zonder doortastend geurbeleid stappen ze naar de rechter

Een tiental omwonenden van veehouderijen stelt samen met Dryade de Vlaamse overheid in gebreke voor haar falend geurbeleid. De reden? De omwonenden leven voortdurend in de stank en lijden daardoor ernstige gezondheidsschade. Met deze ingebrekestelling luiden de omwonenden samen met Dryade de alarmbel en vragen ze tegen eind november een geurdecreet, een Vlaamse geuroverschrijdingskaart, en …

Burgers en milieuorganisatie waarschuwen: zonder doortastend geurbeleid stappen ze naar de rechter Lees meer »