Naam auteur: admin

De facto stikstofvrijstelling voor bouwprojecten sneuvelt

In een arrest van 21 september 2023, heeft de Raad voor vergunningenbetwistingen (RvVb) de zogenaamde de facto stikstofvrijstelling voor bouwprojecten een halt toegeroepen. In dit dossier ging het om een spoorweginfrastructuurproject, waarbij de aanvrager geen rekening gehouden met de stikstofimpact die gepaard gaat met de bouwwerkzaamheden. De RvVb oordeelde dat ook de stikstofimpact van de …

De facto stikstofvrijstelling voor bouwprojecten sneuvelt Lees meer »

Burgers en milieuorganisatie waarschuwen: zonder doortastend geurbeleid stappen ze naar de rechter

Een tiental omwonenden van veehouderijen stelt samen met Dryade de Vlaamse overheid in gebreke voor haar falend geurbeleid. De reden? De omwonenden leven voortdurend in de stank en lijden daardoor ernstige gezondheidsschade. Met deze ingebrekestelling luiden de omwonenden samen met Dryade de alarmbel en vragen ze tegen eind november een geurdecreet, een Vlaamse geuroverschrijdingskaart, en …

Burgers en milieuorganisatie waarschuwen: zonder doortastend geurbeleid stappen ze naar de rechter Lees meer »

Achterhaalde cijfers en vergunningverlening op krediet hypothekeren Broeklin

Dryade dient bezwaar in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag voor Broeklin omdat de passende beoordeling werkt met achterhaalde “kritische depositiewaarden” en uitgaat van vergunningverlening op krediet. Daardoor worden de stikstofeffecten van de bijkomende verkeersstroom langs het Floordambos onderschat. Indien de vergunning toch toegekend wordt, gaat Dryade in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Achterhaalde KDW’s De …

Achterhaalde cijfers en vergunningverlening op krediet hypothekeren Broeklin Lees meer »

Een Waals stikstofarrest in de maak – 10 organisaties vechten vergunning biomassacentrale Bee Green Wallonia aan

Vlaamse, Waalse en Nederlandse organisaties vechten voor de Raad van State de vergunning van Bee Green Wallonia aan voor een verbrandingsinstallatie voor vervuild afvalhout. De centrale moet energie leveren aan de cementfabriek van CBR te Lixhe (Visé). Ze verenigden zich in een consortium en vrezen dat de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof – in combinatie …

Een Waals stikstofarrest in de maak – 10 organisaties vechten vergunning biomassacentrale Bee Green Wallonia aan Lees meer »

Als lokaal beleid de wet schendt, is juridische actie verantwoord (opinie DS 21 augustus 2023)

Opinie van Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu, Jos Ramaekers, diensthoofd beleid Natuurpunt en Dries Verhaeghe, directeur Dryade.  Het is aan de lokale mandatarissen om het Vlaamse Natuurdecreet correct toe te passen, vinden de natuurverenigingen. De vergunningverlening aan bedrijven staat sinds enige maanden volop in de schijnwerpers. Zo is er de vernietiging van de Ineos-vergunning, …

Als lokaal beleid de wet schendt, is juridische actie verantwoord (opinie DS 21 augustus 2023) Lees meer »

Project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” krijgt steun van de Nationale Loterij

Het project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” ontving 25.000 EUR steun van de Nationale Loterij. Het valt uiteen in drie delen, met name waterkwaliteit, waterkwantiteit en de informatieplicht over Zeer Zorgwekkende Stoffen. We organiseren een seminarie, schrijven een juridisch artikel en voeren een studie.  Ons project mikt op voldoende proper water …

Project “Proper en voldoende water voor huidige en toekomstige generaties” krijgt steun van de Nationale Loterij Lees meer »

De Vlaamse overheid laat onze wilde hamsters in de steek. Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade starten een rechtszaak.

Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade starten een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid om de wilde hamster van uitsterven te behoeden. Na veelvuldig de alarmbel te hebben geluid bij de beleidsmakers blijven de inspanningen systematisch ontoereikend. Een rechtszaak is dan ook de enige optie die nog rest om de overheid te dwingen haar verantwoordelijkheid op te nemen …

De Vlaamse overheid laat onze wilde hamsters in de steek. Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade starten een rechtszaak. Lees meer »

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade stellen twee provincies, drie gemeenten en hun mandatarissen in gebreke omwille van illegale vergunningverlening. De reden? Ze verstrekten omgevingsvergunningen in strijd met het Natuurdecreet. De milieuorganisaties waarschuwen dat de lokale overheden en mandatarissen zware straffen boven het hoofd hangen voor het illegaal toebrengen en toelaten van schade aan de …

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening Lees meer »

Milieuorganisaties winnen rechtszaak: Vlaamse Regering veroordeeld voor slechte waterkwaliteit

https://www.flickr.com/photos/gosdin/ In de Nitraatzaak hebben milieuorganisaties BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF gelijk gekregen van de rechter. Het vonnis stelt dat de Vlaamse Regering niet voldoet aan haar plicht om de barslechte waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. De natuur- en milieuorganisaties hopen dat deze klare taal eindelijk zal leiden tot een trendbreuk waarbij de fundamenten …

Milieuorganisaties winnen rechtszaak: Vlaamse Regering veroordeeld voor slechte waterkwaliteit Lees meer »