Dryade in beroep tegen GRUP Nelissen Steenfabrieken – mogelijkheid tot elektrificatie onvoldoende onderzocht

Foto landscape

Dryade gaat in beroep bij de Raad van State tegen het “GRUP Nelissen Steenfabrieken” te Lanaken dat de Vlaamse regering eind januari goedkeurde. Het GRUP voorziet in de bouw van een gasgestookte steenoven en drogerijen. Dit leidt tot een aanzienlijke stikstof- en CO2-uitstoot. Dryade is niet tegen de uitbreiding maar meent dat de Vlaamse regering de mogelijkheid om te elektrificeren had moeten onderzoeken.  

Nelissen Steenfabrieken wil haar fabriek te Lanaken uitbreiden met een steenoven en 11 drogerijen. Daartoe keurde de Vlaamse regering op 26 januari 2024 een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op maat goed. In dat GRUP wordt uitgegaan van gasgestookte installaties wat leidt tot méér dan een verdubbeling van de stikstofuitstoot en een aanzienlijke CO2-uitstoot. De bijkomende uitstoot van 78 ton stikstof komt overeen met de stikstofemissies van 46.000 huishoudens. De nabijgelegen natuurgebieden slikken al teveel stikstof en in uitvoering van het Klimaatarrest moet Vlaanderen zijn CO2-uitstoot met 55% reduceren.

Tijdens het openbaar onderzoek wees het Agentschap Natuur en Bos op de hoge stikstofuitstoot en adviseerde het te onderzoeken wat de best beschikbare technologie voor steenbakkerijen is. Dit advies werd door de Vlaamse regering terzijde geschoven en het GRUP werd met fossiele installaties goedgekeurd.

De sector is volop aan het elektrificeren. Zo pioniert Wienerberger te Kortemark met slanke stenen uit een elektrische oven. Dries Verhaeghe, directeur van Dryade, zegt hierover: “We zijn niet tegen de uitbreiding an sich. Maar we menen dat de Vlaamse regering nagelaten heeft de mogelijkheden tot elektrificatie te onderzoeken.”. Elektrische installaties stoten geen stikstof en CO2 uit en zijn beter voor natuur en milieu.

Finaal is het een kwestie van rechtvaardigheid. De uitstoot van stikstof en CO2 zijn een “zero sum game”. De milieugebruiksruimte die Nelissen Steenfabrieken met deze uitbreiding invult, kan niet meer gebruikt worden door landbouwbedrijven of andere industriële projecten. De Vlaamse regering moet in haar vergunningenbeleid scherpere keuzes maken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.