Uitspraken

De klachten en rechtszaken van Dryade leidden tot volgende uitspraken:

Beslissing Europese Commissie met betrekking tot drainage van 24 juni 2022

De Europese Commissie besliste dat drainageactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebied aan een effectenbeoordeling onderworpen moet worden. In Vlaanderen zijn drainageactiviteiten louter meldingsplichtig en bijgevolg is effectenbeoordeling vereist. Deze regelgeving, opgenomen in het natuurdecreet, is in strijd met de Habitatrichtlijn en dient aangepast te worden.

Meer info