Inleiding

De PFAS-affaire joeg een schok door Vlaanderen. Een Amerikaanse multinational bleek decennialang giftige stoffen te lozen. Dit gebeurde onvergund of in waarden hoger dan toegestaan in de lozingsvergunning.

Ook de Vlaamse overheid liet steken vallen. De lozingsnormen waren onbestaand of te ruim en het vergunningenbeleid te laks. De milieu-informatieplicht werd niet nageleefd en de omgevingsinspectie is onderbemand en kan niet onafhankelijk opereren. De Oosterweelwerf blijkt een illegaal stort.

Dit alles resulteerde in een strafonderzoek bij het parket te Antwerpen en een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. De eerste Vlaamse onderzoekscommissie in 20 jaar. Ze gaat op zoek naar de verantwoordelijken voor dit falen en hoe het beleid bijgestuurd kan worden. Eind januari publiceert ze haar eindrapport.

Met het oog hierop legde Dryade haar oor te luisteren bij de Vlaamse natuur- en milieuorganisaties en een aantal experts.  Het resultaat is dit document met 20 verbetervoorstellen (in een notendopdownload), telkens uitgewerkt in een aparte fiche. De voorstellen sommen een aantal lacunes op in de Vlaamse, federale en Europese regelgeving die door in het kader van de PFAS-affaire aan het licht kwamen. Ze vormen de input voor het eindrapport van de PFAS-onderzoekscommissie.

Via deze verbetervoorstellen hopen we deze donkere bladzijde in de Vlaamse milieugeschiedenis, om te zetten in een beter beleid voor de Vlaamse burgers, milieu en natuur.

Brussel, 17 januari 2022
Dries Verhaeghe
Dryade