Onze aanpak

We gebruiken de kracht van het recht om natuur, milieu en klimaat te beschermen. Onze gereedschapskist om dit te realiseren bevat de volgende “tools”:

  • We verdiepen ons in dossiers met betrekking tot natuur, milieu en klimaat en informeren over de problematiek waarop we stuiten. De materie waar we in duiken is gespecialiseerd en gebruikelijk zijn er maar een handvol specialisten met kennis ter zake. Door burgers, specialisten en beleidsmakers onze kijk op de zaak te geven, creëren we nieuwe inzichten en voeden we het debat. We bieden informatie “open source” aan.
  • We gaan in overleg met en adviseren beleidsmakers en economische actoren. Tegenover de gevestigde belangengroepen vertolken we een andere visie. De combinatie van de kracht van het recht, het belang van de natuur en wetenschappelijke inzichten staat garant voor een uniek gezichtspunt en onderbouwde voorstellen.
  • We verzekeren de toepassing en de handhaving van de wet. Precies de mogelijkheid om af te dwingen verleent het recht haar kracht. We werken samen als het kan maar liggen dwars als het moet.
  • We verspreiden onze kennis en empoweren burgers en organisaties. Tal van actoren kunnen de juridische hefboom inzetten om hun doelstellingen te bereiken. We voeden hen met kennis en wijzen de weg.