Dryade lanceert een crowdfunding na geweigerde subsidie

Dryade, een organisatie die zich inzet voor natuurbehoud door de kracht van het recht, heeft vandaag een crowdfundingcampagne gelanceerd om 60.000 euro op te halen. Deze actie volgt op het onverwachte besluit van minister Demir om een eerder toegezegde subsidie van 60.000 euro per jaar te weigeren.

Begin juli 2023 ontving Dryade, samen met veertien andere organisaties, het nieuws dat ze in aanmerking kwamen voor een driejarige startsubsidie van het Departement Omgeving. Dat gebeurde na een onafhankelijke  evaluatie van de werking en een subsidiedossier. De plotselinge ommekeer door minister Demir, waarbij Dryade als enige organisatie de subsidie werd ontzegd, kwam als een schok. 

Dit is een teleurstellende ontwikkeling, vooral gezien onze erkende inspanningen en de onafhankelijke beoordeling van ons project,” zegt Dries Verhaeghe, directeur van Dryade. “Maar wij laten ons hierdoor niet ontmoedigen. Met deze crowdfunding willen we onze onafhankelijkheid behouden en blijven strijden voor natuurbehoud en milieu.

Dryade gebruikt de kracht van het recht om de natuur te beschermen. Door het vonnis in de Nitraatzaak werd de Vlaamse regering veroordeeld omwille van het falend mestbeleid. Met de Geurzaak wil Dryade een betere reglementering rond geurhinder. Juridisch onderbouwd beleidsadvies van Dryade leidde tot een sterker decreet met betrekking tot waterkwantiteit.  

Via beroepen en procedures vraagt Dryade de rechterlijke macht het werk van de wetgevende en uitvoerende macht te toetsen. Ze is een essentiële schakel is in een goed functionerende democratie.

Dryade benadrukt dat haar werking tot nu toe zonder enige subsidie is uitgevoerd, gefinancierd door giften. Bovendien was in het aanvraagdossier expliciet opgenomen dat de startsubsidie enkel zou worden ingezet voor kennisverspreiding, ondersteuning van partnerorganisaties en beleidsadvies. De subsidie zou niet gebruikt worden voor juridische procedures.

De organisatie blijft wijzen op de verplichting van de overheid, zoals vastgelegd in het Verdrag van Aarhus, om natuur- en milieuorganisaties te erkennen en te ondersteunen.

De crowdfundingcampagne, die vandaag start, beoogt het toegezegde bedrag van 60.000 euro op te halen. Meer info vindt u op www.dryade.info/crowdfunding.