Achterhaalde cijfers en vergunningverlening op krediet hypothekeren Broeklin

Dryade dient bezwaar in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag voor Broeklin omdat de passende beoordeling werkt met achterhaalde “kritische depositiewaarden” en uitgaat van vergunningverlening op krediet. Daardoor worden de stikstofeffecten van de bijkomende verkeersstroom langs het Floordambos onderschat. Indien de vergunning toch toegekend wordt, gaat Dryade in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Achterhaalde KDW’s

De 3.500 parkeerplaatsen die Broeklin voorziet, zorgen voor een extra verkeersstroom langs het natuurgebied Floordambos. Die veroorzaakt bijkomende stikstofuitstoot op de overbelaste beukenbossen.

Om de impact van de bijkomende stikstof op die beukenbossen te evalueren, gebruikt men kritische depositiewaarden (KDW’s). Die KDW’s bepalen hoeveel stikstof een habitat kan verdragen vooraleer de natuur erop achteruit gaat en worden uitgedrukt in het aantal kilo stikstof (N) dat een habitat per jaar en per hectare kan verdragen. De KDW voor beukenbossen waarmee de passende beoordeling voor Broeklin rekening houdt, is 20 kg N/ha/ja.  

Om de 10 jaar worden de KDW’s voor heel Europa herzien en in oktober 2022 werden de nieuwe KDW’s gepubliceerd. De meeste KDW’s werden verlaagd en dus verstrengd. De nieuwe KDW voor beukenbossen situeert zich in een vork van 10 tot 15 kg N/ha/jaar. De lidstaten moeten vervolgens bepalen hoeveel de KDW precies zal bedragen. Nederland legde deze voor beukenbossen al vast op 15 kg N/hectare per jaar. Minister Zuhal Demir liet begin september weten dat ze niet van plan is de Vlaamse KDW’s aan te scherpen.

Vergunningverlening op krediet

De vergunningsaanvraag stelt dat de stikstofdepositie op de beukenbossen in het Floordambos tegen 2030 daalt tot 16,7 kg N/ha/ja en dat de vergunning daarom toegekend kan worden. Dit is vergunningverlening op krediet die de Raad van State in haar PAS-advies naar de prullenmand verwees. Mocht een KDW van 15 kg N/ha/ja toegepast worden dan is het project in 2030 ook in overschrijding.

De passende beoordeling moet bovendien elke wetenschappelijke twijfel over de impact van het project op de nabijgelegen natuur wegnemen. Daarom moet men in het Broeklindossier gebruik maken van de meest recente wetenschappelijke kennis en de nieuwste KDW’s voor beukenbossen. Dit gebeurde niet.

Omdat de passende beoordeling voor Broeklin met achterhaalde cijfers werkt en uitgaat van vergunningverlening op krediet, dient Dryade bezwaar in. Indien er geen nieuwe passende beoordeling komt of de vergunning niet geweigerd wordt, zal Dryade in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Een probleem voor alle vergunningen

De overbelaste beukenbossen in het Floordambos baren zowel Broeklin, de verbreding van de Brusselse Ring als de hervergunning van Zaventem zorgen. Het feit dat de nieuwe KDW’s dalen, is een probleem voor alle vergunningen. Als de effecten berekend en beoordeeld worden op basis van achterhaalde cijfers dreigt ook voor hen een vernietiging. Om rechtszekerheid te garanderen moet de Vlaamse overheid de nieuwe KDW’s zo snel mogelijk omzetten in Vlaamse regelgeving.