Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade stellen twee provincies, drie gemeenten en hun mandatarissen in gebreke omwille van illegale vergunningverlening. De reden? Ze verstrekten omgevingsvergunningen in strijd met het Natuurdecreet. De milieuorganisaties waarschuwen dat de lokale overheden en mandatarissen zware straffen boven het hoofd hangen voor het illegaal toebrengen en toelaten van schade aan de natuur. De organisaties mikken met deze ingebrekestelling op een cultuuromslag in de vergunningverlening in heel Vlaanderen.

2 provincies, 3 gemeenten en 27 mandatarissen

De ingebrekestelling is gericht aan de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen, de gemeenten Kontich, Oudenburg en Alveringem en hun gouverneurs, burgemeesters, gedeputeerden en schepenen. Het gaat over 27 mandatarissen. De milieuorganisaties wijzen op een aantal recente beslissingen van deze provincies en gemeenten om de vervallen vergunningen voor veeteeltbedrijven toch te verlengen. Dit is in strijd met het Natuurdecreet, zeker gezien een aantal van deze bedrijven jaren zonder vergunning – en dus illegaal – geëxploiteerd werden.

Gevangenisstraf en boete

Door deze illegale vergunningverlening riskeren niet alleen de provincies en gemeenten een veroordeling tot een schadevergoeding. Ook de mandatarissen kunnen veroordeeld worden als dader van een milieumisdrijf. De straf kan gaan van één maand tot twee jaar gevangenisstraf  en een boete van 100 tot 250.000 euro.

Cultuuromslag

Momenteel beperken de milieuorganisaties zich tot een ingebrekestelling. Het doel hiervan is een cultuuromslag in de vergunningverlening. Dries Verhaeghe van Dryade stelt: “Te veel openbare besturen nemen een loopje met de bepalingen die de Vlaamse natuur en milieu beschermen. We gaan de vergunningverlening door het gewest, de provincie en de gemeenten nauw opvolgen, zowel  voor veeteeltbedrijven als voor de industrie, bouwprojecten, verkavelingen,… Indien ze zich opnieuw aan inbreuken op het Natuurdecreet bezondigen, zullen we niet aarzelen om deze misstappen voor de rechter te brengen.