Stikstof: milieuvereniging Dryade tekent beroep aan tegen nieuw golfproject in Knokke

Milieuvereniging Dryade heeft beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een nieuw golfproject in Knokke. De reden? Het ontbreken van een studie over de uitstoot van stikstof tijdens aanleg en exploitatie van het golfcomplex. Het bouwproject bevindt zich op 400 meter afstand van een beschermd natuurgebied, maar de gevolgen van de stikstofuitstoot zijn niet onderzocht in het aanvraagdossier. Dryade vraagt dat vanaf nu bij alle bouwprojecten of verkavelingen in de buurt van natuurgebieden een inschatting gebeurt van de stikstofimpact.

1350 parkeerplaatsen voor hotel en 120 hectare golfterrein

Het golfcomplex is een project van ondernemer Paul Gheysen. Het bestaat uit een golfterrein van 120 hectare, een hotel en een parkeerplaats met 1350 plaatsen. Tijdens de bouwwerken wordt een aanzienlijke stikstofuitstoot verwacht. Ook bij de exploitatie zal permanente stikstof uitgestoten worden door het verkeer naar en van het domein.

Opmerkelijk advies ANB

Doorgaans moet de impact van extra stikstofuitstoot bij zulke projecten in kaart gebracht worden via een effectbeoordeling. Opvallend genoeg is dat hier niet gebeurd. Het vergunningsdossier bevat zelfs een advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) waarin wordt gesteld dat een effectbeoordeling niet nodig zou zijn. Dat is opmerkelijk, omdat ANB enkele maanden geleden het tegenovergestelde beweerde voor een verkaveling in Oostduinkerke. Daar gaf het agentschap een negatief advies en benadrukte dat de stikstofuitstoot onderzocht moest worden. Daarbij ging het om een verkaveling van amper 12 percelen bouwgrond.

Nederlandse Raad van State legt stikstofonderzoek op

De juridische problemen met stikstofvervuiling in Nederland zijn zeer vergelijkbaar met de Vlaamse situatie, en slepen daar al enkele jaren langer aan. En wat blijkt? Eind 2022 heeft de Nederlandse Raad van State besloten dat de stikstofuitstoot bij bouwprojecten ook in kaart gebracht moet worden. Tot dan gold er een zogenaamde “bouwvrijstelling” waarbij de bouwsector niet verplicht was de stikstofimpact te onderzoeken. Die vrijstelling is nu verworpen.

Voorafgaande beoordeling: zekerheid voor projectontwikkelaars

Bij verkavelingen en grote bouwprojecten wordt de impact van stikstof in Vlaanderen doorgaans niet in kaart gebracht. “Ten onrechte”, vindt Dries Verhaeghe van Dryade. “Ook bouwwerven en verkeer zorgen voor stikstofvervuiling. De impact op de natuur moet vooraf ingeschat worden.” De vereniging vraagt dat de Vlaamse overheid een voorafgaande beoordeling ontwikkelt om projectontwikkelaars de inschatting te laten maken of een onderzoek naar stikstof nodig is. Dat moet gebeuren op basis van het aantal gebouwde appartementen en woningen en de afstand tot het natuurgebied. Op basis daarvan kan besloten worden of er al dan niet een effectbeoordeling moet plaatsvinden. Zo voorkom je juridische onzekerheid bij de promotoren.