Waterkwantiteit

Vlaams Klimaatadaptatieplan: krachtlijnen drainage, peilbeheer en grondwaterwinning

Op 7 oktober 2022 nam de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030 aan. Het bevat 6 strategieën en 14 actiepunten. Dryade keek reikhalzend uit naar de maatregelen met betrekking tot drooglegging. Via haar klacht bij de omgevingsinspectie tegen de 57 polders en wateringen omwille van illegale drainage had Dryade deze problematiek op de agenda gezet. Ook de beslissing van […]

Vlaams Klimaatadaptatieplan: krachtlijnen drainage, peilbeheer en grondwaterwinning Meer lezen »

Europa tikt Vlaanderen op de vingers wegens drainage rond natuur (DS 29/06/2022)

Drainage rond ­beschermde natuur moet op mogelijke schade getoetst ­worden, zegt de Europese ­Commissie na een klacht van de milieuvereniging Dryade. De Vlaamse regelgeving schendt de Europese natuurregels, met name de Habitatrichtlijn. Dat antwoordt de Europese Commissie op een klacht die de vzw Dryade in februari heeft ingediend. De vzw was naar de Commissie getrokken

Europa tikt Vlaanderen op de vingers wegens drainage rond natuur (DS 29/06/2022) Meer lezen »

Bestuurders polders en wateringen riskeren geldboete en gevangenisstraf

De Polder- en Wateringwet stellen expliciet dat het doel van de polders en wateringen bestaat uit “het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van droogleggingswerken“. De aanleg bestond in het graven van grachten en de installatie van peilregelingsinstallaties (pompen, sluizen, stuwen, schotten,…). Dit gebeurde door de polders en wateringen of hun rechtsvoorgangers. Het verbeteren, onderhouden en

Bestuurders polders en wateringen riskeren geldboete en gevangenisstraf Meer lezen »

Klacht tegen polderbesturen wegens ‘illegale drooglegging’ (DS 3 augustus 2021)

In De Standaard van 3 augustus 2021 verscheen een artikel over de illegale drooglegging door polders en wateringen en de klacht van Dryade VZW. Hieronder de integrale tekst. Klacht tegen polderbesturen wegens ‘illegale drooglegging’ De vzw Dryade dient een klacht in tegen 56 polders en wateringen omdat ze op onwettige wijze gronden droogleggen. Daarmee stelt

Klacht tegen polderbesturen wegens ‘illegale drooglegging’ (DS 3 augustus 2021) Meer lezen »

Klacht tegen 56 polders en wateringen wegens niet-vergunde drooglegging

Dryade VZW diende op 27 juli 2021 klacht in tegen 56 polders en wateringen wegens niet-vergunde drooglegging. Ze schenden het Omgevingsvergunningsdecreet en ook de MER-plicht. Indien in het werkingsgebied van de polders en wateringen ook een Habitatrichtlijn of VEN-gebied ligt, zijn ze ook verplicht een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets te bekomen. Concreet gaat het

Klacht tegen 56 polders en wateringen wegens niet-vergunde drooglegging Meer lezen »

Droogleggingsprojecten door polders & wateringen – openbaarheid van bestuur

In mei 2021 richtte Drayde VZW een vraag aan 57 polders en wateringen in het kader van openbaarheid van bestuur. Aan de aangeschreven polders en wateringen werd gevraagd of ze beschikken over omgevingsvergunningen voor het oppompen van water en, zo dit het geval is, of daarbij een milieu-effectenrapport opgemaakt is en of er een passende

Droogleggingsprojecten door polders & wateringen – openbaarheid van bestuur Meer lezen »