Nieuws

Dryade dient klacht in tegen 3M nav PFOS vervuiling

Milieuvereniging Dryade diende op 23 juni 2021 een klacht met burgerlijke partijstelling tegen 3M in. De klacht handelt over de PFOS-vervuiling en viseert niet alleen 3M maar ook haar huidige en voormalige bestuurders. Dryade focust in haar klacht niet alleen op de volksgezondheid maar ook de schade aan de omliggende Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zoals Blokkersdijk, […]

Dryade dient klacht in tegen 3M nav PFOS vervuiling Meer lezen »

Fijnstof: de normen van EU en WHO vs de wetenschap

De Europese Richtlijn Luchtkwaliteit (2008/50/EG) voorziet voor een hele reeks verontreinigende stoffen (vb. stikstofdioxide, zwaveldioxide, benzeen, lood, fijn stof,…) in grenswaarden. Het doel is de bescherming van de menselijke gezondheid. De belangrijkste zijn stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM 10  en 2.5 – PM = particulate matter). De grenswaarden voor stikstofdioxide werden door Deutsche Umweltshilfe in

Fijnstof: de normen van EU en WHO vs de wetenschap Meer lezen »

Droogleggingsprojecten door polders & wateringen – openbaarheid van bestuur

In mei 2021 richtte Drayde VZW een vraag aan 57 polders en wateringen in het kader van openbaarheid van bestuur. Aan de aangeschreven polders en wateringen werd gevraagd of ze beschikken over omgevingsvergunningen voor het oppompen van water en, zo dit het geval is, of daarbij een milieu-effectenrapport opgemaakt is en of er een passende

Droogleggingsprojecten door polders & wateringen – openbaarheid van bestuur Meer lezen »

Nitraat, stikstof en water – één of drie rechtszaken?

De verleiding is groot om rechtszaken rond nitraat, stikstof en water te bundelen in één grote rechtszaak. Er zijn goede argumenten voor: de landbouw is altijd betrokken partij en het gaat over Europese richtlijnen. Toch meent Dryade dat het beter is verschillende rechtszaken aan te spannen. Zoniet worden de zaken te complex en er zijn

Nitraat, stikstof en water – één of drie rechtszaken? Meer lezen »

Zonder de rechtbank blijft milieurecht een papieren tijger

“Ohne Gerichte bleibt Umweltrecht gedrucktes Papier.” Duitsland is bekend voor de productie van dieselwagens en de dieselbans in zijn steden. Een tegenstrijdige houding. De drijvende kracht achter deze dieselbans zijn “Deutsche Umwelthilfe” (afgekort DUH) en haar advocaat Remo Klinger van het advocatenbureau Geulen-Klinger te Berlijn. Via rechtszaken scherpen de DUH en Remo Klinger de tanden

Zonder de rechtbank blijft milieurecht een papieren tijger Meer lezen »