9. Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging

Beleidsniveau: Vlaanderen

Wetgeving:

Huidig:

Aanpassing: –

Motivering:
Via de website www.watertoets.be kan de overstromingsgevoeligheid van een perceel gecontroleerd worden. Dat is een essentieel hulpmiddel om de informatieplicht overstromingsgevoelig vastgoed mogelijk te maken.

Het equivalent voor PFAS zou het Geoloket­ bodemdossierinformatie van Ovam of de PFAS verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen moeten zijn.

Het Geoloket – bodemdossierinformatie geeft echter enkel een overzicht van de bodemonderzoeken die plaatsvonden. Daarbij wordt niet weergegeven welke stoffen gevonden werden enkel de referenties van de bodemonderzoeken worden vermeld. De PFAS-verkenner bevat een grove indicatie waar PFAS aangetroffen werd maar geen informatie op perceelsniveau.

Er is een tool nodig voor verkopers, verhuurders, vastgoedmakelaars en notarissen die hen toelaat op perceelsniveau vast te stellen of er potentiële of effectieve bodemverontreiniging aanwezig is. Zo kunnen zij toekomstige kopers en huurders correct inlichten (zie verbetervoorstel 8). De informatie beperkt zich niet tot de loutere aanwezigheid van bodemverontreiniging maar vermeldt ook de aangewezen maatregelen (consumptie van groenten, eieren, kleinvee,…, impact voor spelende kinderen, gebruik putwater,…).

Achtergrond:

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen