5 verbetervoorstellen van Dryade in het Saneringsverbond

Op 28 oktober 2022 ondertekenden de Vlaamse overheid, Lantis, de gemeente Zwijndrecht, BBL, Natuurpunt,… het Saneringsverbond. Het akkoord moet een antwoord bieden op de bezorgdheden op het vlak van gezondheid en sanering van de PFAS-vervuiling door 3M. 

Het akkoord voorziet in een bodemsanering in een straal van 5 kilometer rond de 3M-site, een grootschalig gezondheidsonderzoek en een aantal verbeteringen aan het beleid. BBL verbindt zich ertoe de procedures tegen Oosterweel te staken. Greenpeace en Grondrecht maken geen deel uit van het Saneringsverbond en zetten deze procedures verder. 

Naar aanleiding van de PFAS-vervuiling publiceerde Dryade 20 verbetervoorstellen waarvan er 10 meegenomen werden in de onderhandelingsnota van het Saneringsverbond.

Daarvan werden volgende opgenomen in het beleidsluik van het akkoord (pag. 46):

We rekenen op de Vlaamse overheid om deze beleidsmaatregelen om te zetten in regelgeving.