17. Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders


Beleidsniveau:
Federaal

Wetgeving: Artikel 2:56 – 2:58 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Huidig:
Het WVV voorziet in maximumgrenzen voor bestuurdersaansprakelijkheid. De maximumgrenzen worden bepaald in functie van de gemiddelde omzet (excl. btw) en het gemiddelde balanstotaal van de vennootschap, van de laatste drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van een aansprakelijkheidsvordering:

  • Omzet minder dan 350.000 EUR en balanstotaal minder dan 175.000 EUR – Max. 125.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
  • Omzet minder dan 700.000 EUR en balanstotaal minder dan 350.000 EUR – Max. 250.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
  • Omzet tussen 700.000 EUR en 9.000.000 EUR of balanstotaal tussen 350.000 EUR en 4.500.000 EUR – Max. 1.000.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
  • Omzet minder dan 50.000.000 EUR en balanstotaal minder dan 43.000.000 EUR – Max. 3.000.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
  • Omzet meer dan 50.000.000 EUR of balanstotaal meer dan 43.000.000 EUR – Max. 12.000.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid

Deze drempels gelden voor alle bestuurders samen en per feit of geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, ongeacht het aantal eisers of vorderingen.

Deze beperking geldt voor elk type aansprakelijkheid, dus zowel t.a.v. de vennootschap als t.a.v. derden. Er zijn verschillende uitzonderingen waarvoor de beperking niet geldt, bv., in geval van lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout en van bedrieglijk opzet.

De beperking geldt ook niet voor (i) de wettelijke verplichtingen tot volstorting van het kapitaal; (ii) de bijzondere aansprakelijkheid voor fiscale schulden of RSZ-schulden en; (iii) ernstige fiscale fraude.

Aanpassing: In geval van onherstelbare milieuschade door de vennootschap waarin men bestuurder is, geldt er geen maximumgrens.

Motivering: 
De pakkans bij milieumisdrijven is beperkt. Het loont voor ondernemingen en bestuurders om het risico te nemen en geen maatregelen te nemen bij milieuvervuiling. Om de lage pakkans te compenseren is het aangewezen hoge boetes te voorzien voor de onderneming en haar bestuurders. De creëert een incentive om toch preventie milieumaatregelen te nemen.

Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document):

1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         
2.           Schrappen “permit defence”     
3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   
4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          
5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 
6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   
7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     
8.           Eigenaars, kopers en huurders informeren over bodemverontreiniging     
9.           Online database met potentiële en effectieve bodemverontreiniging      
10.         Eindelijk een omgevingsvergunningenregister  
11.         Strafrechtelijke sanctionering milieu-informatieplicht   
12.         Uitbreiding “class action” naar milieuvervuiling
13.         Oprichting van een PFAS-schadefonds 
14.         Indicatieve tabel voor schade door milieuvervuiling      
15.         Verplichte financiële zekerheid vervuilende bedrijven  
16.         Bewijsvermoeden voor angst- en gezondheidsschade  
17.         Onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders        
18.         Doorbraak beperkte aansprakelijkheid aandeelhouders
19.         Verplichte vermelding van PFAS op consumentengoederen      
20.         Verbod op PFAS in voedingsmiddelen en voedselcontactmaterialen