Stikstof

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade stellen twee provincies, drie gemeenten en hun mandatarissen in gebreke omwille van illegale vergunningverlening. De reden? Ze verstrekten omgevingsvergunningen in strijd met het Natuurdecreet. De milieuorganisaties waarschuwen dat de lokale overheden en mandatarissen zware straffen boven het hoofd hangen voor het illegaal toebrengen en toelaten van schade aan de […]

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening Meer lezen »

Stikstof: milieuvereniging Dryade tekent beroep aan tegen nieuw golfproject in Knokke

Milieuvereniging Dryade heeft beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een nieuw golfproject in Knokke. De reden? Het ontbreken van een studie over de uitstoot van stikstof tijdens aanleg en exploitatie van het golfcomplex. Het bouwproject bevindt zich op 400 meter afstand van een beschermd natuurgebied, maar de gevolgen van de stikstofuitstoot zijn niet

Stikstof: milieuvereniging Dryade tekent beroep aan tegen nieuw golfproject in Knokke Meer lezen »

Emissiearme stallen zijn een mythe, de technologie deugt niet (DS 17 mei 2023)

Er moet een moratorium komen op technieken die de stikstofemissies zogezegd wegtoveren, vindt Dries Verhaeghe. Deze krant berichtte onlangs over een niet-gepubliceerd rapport van de Universiteit Wageningen waaruit blijkt dat de technologische remedies tegen stikstofuitstoot niet doen wat ze beloven (DS 12 mei). Duizenden Nederlandse landbouwbedrijven blijken meer stikstof uit te stoten dan ­gedacht. De

Emissiearme stallen zijn een mythe, de technologie deugt niet (DS 17 mei 2023) Meer lezen »

Een stikstofakkoord is niet gebaat bij schijnmanoeuvres (opinie DS 23/02/2023)

CD&V laat in het stikstofdossier ballonnetjes op, nepideeën om de boel te vertragen, schrijft Dries Verhaeghe. De stikstofonderhandelingen liepen uit op een regeringscrisis. Onder meer het CD&V-voorstel om géén kritische depositiewaarden (KDW) in het stikstofdecreet op te nemen, werd door de coalitiepartners niet gesmaakt. De KDW is de hoeveelheid stikstof die een habitat kan slikken

Een stikstofakkoord is niet gebaat bij schijnmanoeuvres (opinie DS 23/02/2023) Meer lezen »

Stikstof – relevante uitspraken, rapporten en studies

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest relevante uitspraken, rapporten en studies met betrekking tot stikstof. Emissiefactoren Lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof – Bijlage Richtlijnenboek Landbouwdieren – versie 2 juni 2022 Evaluatie van de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof zoals opgenomen in het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren 2018

Stikstof – relevante uitspraken, rapporten en studies Meer lezen »

Impactscoretool neemt redelijke wetenschappelijke twijfel niet weg

De impactscore wordt berekend aan de hand van de Impactscoretool, de rekenmachine voor stikstofdeposities in habitatrichtlijngebied. Deze tool berekent het aandeel van een verkeer, veeteelt, bouwwerkzaamheden, industrie,… in de stikstofdepositie op beschermde habitats en zoekzones. De Impactscoretool schiet op vier punten tekort: de eerste twee hebben een algemene draagwijdte en de laatste twee hebben specifiek

Impactscoretool neemt redelijke wetenschappelijke twijfel niet weg Meer lezen »

2 juni 2022: Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren

De lijst van emissiefactoren als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren wordt geactualiseerd voor de emissiefactoren ammoniak voor de runderen. In het kader van zijn referentietaken voor het beleidsdomein Omgeving werd aan het ILVO de opdracht gegeven om een wetenschappelijke studie uit te voeren naar de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof die zijn opgenomen

2 juni 2022: Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren Meer lezen »

Opinie: De inkrimping van de veestapel is de olifant in de kamer (DM 30/05/2022)

In deze krant getuigden veeteler Luc Huyghe en zijn vrouw Kathleen onlangs over hun bedrijf dat van oranje naar rood ging (DM 20/5). “Erg groot is ons bedrijf niet”, klonk het. “We hebben 25 paarden en 200 varkens. (…) Onze impactscore was 44,8, dus onder de drempel van 50. Nu zitten we plots op 55 en worden we

Opinie: De inkrimping van de veestapel is de olifant in de kamer (DM 30/05/2022) Meer lezen »