Naam auteur: admin

Meldingsplichtige activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden hebben passende beoordeling nodig

Dryade legde klacht neer bij de Europese Commissie omdat Vlaanderen geen effectenbeoordeling verplicht voor meldingsplichtige activiteiten (bijv. drainages) in of nabij Natura 2000-gebied. De Commissie gaf Dryade gelijk en stelt vast dat Vlaanderen de Europese regelgeving schendt. De Commissie start hierover geen specifieke inbreukprocedure op maar overweegt een algemene inbreukprocedure tegen het Vlaams Gewest inzake […]

Meldingsplichtige activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden hebben passende beoordeling nodig Meer lezen »

Opinie: Lelies zonder pesticiden, op rechterlijk bevel? (DS 13/06/2022)

België laat nog altijd het ­gebruik van door de EU verboden pesticiden toe, schrijven Hendrik Schoukens en Dries Verhaeghe. Pesticiden worden gebruikt om ongewenste organismen te bestrijden. De term pesticide is een verzamelnaam voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Gewasbeschermingsmiddelen worden vooral in de landbouw gebruikt, maar ook in tuinen. Denk aan herbiciden, fungiciden en insecticiden. De werkzame

Opinie: Lelies zonder pesticiden, op rechterlijk bevel? (DS 13/06/2022) Meer lezen »

Stikstof – relevante uitspraken, rapporten en studies

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest relevante uitspraken, rapporten en studies met betrekking tot stikstof. Emissiefactoren Lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof – Bijlage Richtlijnenboek Landbouwdieren – versie 2 juni 2022 Evaluatie van de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof zoals opgenomen in het MER Richtlijnenboek Landbouwdieren 2018

Stikstof – relevante uitspraken, rapporten en studies Meer lezen »

Impactscoretool neemt redelijke wetenschappelijke twijfel niet weg

De impactscore wordt berekend aan de hand van de Impactscoretool, de rekenmachine voor stikstofdeposities in habitatrichtlijngebied. Deze tool berekent het aandeel van een verkeer, veeteelt, bouwwerkzaamheden, industrie,… in de stikstofdepositie op beschermde habitats en zoekzones. De Impactscoretool schiet op vier punten tekort: de eerste twee hebben een algemene draagwijdte en de laatste twee hebben specifiek

Impactscoretool neemt redelijke wetenschappelijke twijfel niet weg Meer lezen »

2 juni 2022: Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren

De lijst van emissiefactoren als bijlage bij het richtlijnenboek landbouwdieren wordt geactualiseerd voor de emissiefactoren ammoniak voor de runderen. In het kader van zijn referentietaken voor het beleidsdomein Omgeving werd aan het ILVO de opdracht gegeven om een wetenschappelijke studie uit te voeren naar de emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof die zijn opgenomen

2 juni 2022: Nieuwe lijst met emissiefactoren landbouwdieren Meer lezen »

Opinie: De inkrimping van de veestapel is de olifant in de kamer (DM 30/05/2022)

In deze krant getuigden veeteler Luc Huyghe en zijn vrouw Kathleen onlangs over hun bedrijf dat van oranje naar rood ging (DM 20/5). “Erg groot is ons bedrijf niet”, klonk het. “We hebben 25 paarden en 200 varkens. (…) Onze impactscore was 44,8, dus onder de drempel van 50. Nu zitten we plots op 55 en worden we

Opinie: De inkrimping van de veestapel is de olifant in de kamer (DM 30/05/2022) Meer lezen »

Opinie: Tijd om de Vlaamse achterkamertjes te luchten (DS 11/05/2022)

De dubieuze manier waarop de rode lijst van vervuilende boerderijen tot stand kwam, kan het hele vergunningsbeleid op losse schroeven zetten, schrijft Dries Verhaeghe. Een reconstructie in deze krant toonde hoe de lijst met ‘rode’ bedrijven die tegen 2025 moeten sluiten, plots korter werd (DS 7 mei). Dat gebeurde op basis van een computermodel dat de

Opinie: Tijd om de Vlaamse achterkamertjes te luchten (DS 11/05/2022) Meer lezen »

PAS-maatregel “beweiden” onvoldoende onderbouwd

Een maatregel die in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof frequent gebruikt worden door landbouwbedrijven met weidegrond is “beweiden”. Hij is terug te vinden in volgende maatregelen: R1.1, R-2.1a, R-3.1c, R-6.1a, R-7.1a, R-2.1b, R-3.1d, R-6.1b en R-7.1b. Het rapport “PASsend beweiden” van de Universiteit van Wageningen besprak de randvoorwaarden. Deze zijn niet terug te

PAS-maatregel “beweiden” onvoldoende onderbouwd Meer lezen »