Vergunningenbeleid

Opinie: De gewone natuur komt er opnieuw bekaaid van af (De Morgen – 18/10/2022)

Hendrik Schoukens, docent milieurecht (UGent) en schepen van Milieu (Groen) in Lennik. Dries Verhaeghe is bestuurder van Dryade. Deze krant berichtte hoe vorig jaar liefst 150 hectare Vlaamse natuur op illegale wijze verdween (DM 5/10). Het gaat over bos, grasland, hagen en houtkanten in heel Vlaanderen, gelegen binnen én buiten natuurgebied. De vaststellingen gebeuren door …

Opinie: De gewone natuur komt er opnieuw bekaaid van af (De Morgen – 18/10/2022) Lees meer »

Meldingsplichtige activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden hebben passende beoordeling nodig

Dryade legde klacht neer bij de Europese Commissie omdat Vlaanderen geen effectenbeoordeling verplicht voor meldingsplichtige activiteiten (bijv. drainages) in of nabij Natura 2000-gebied. De Commissie gaf Dryade gelijk en stelt vast dat Vlaanderen de Europese regelgeving schendt. De Commissie start hierover geen specifieke inbreukprocedure op maar overweegt een algemene inbreukprocedure tegen het Vlaams Gewest inzake …

Meldingsplichtige activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden hebben passende beoordeling nodig Lees meer »

Opinie: Tijd om de Vlaamse achterkamertjes te luchten (DS 11/05/2022)

De dubieuze manier waarop de rode lijst van vervuilende boerderijen tot stand kwam, kan het hele vergunningsbeleid op losse schroeven zetten, schrijft Dries Verhaeghe. Een reconstructie in deze krant toonde hoe de lijst met ‘rode’ bedrijven die tegen 2025 moeten sluiten, plots korter werd (DS 7 mei). Dat gebeurde op basis van een computermodel dat de …

Opinie: Tijd om de Vlaamse achterkamertjes te luchten (DS 11/05/2022) Lees meer »

Klacht bij Europese Commissie wegens Vlaamse inbreuk op Habitatrichtlijn

Startdatum: 10 februari 2022 Instantie: Europese Commissie Type: Regelgeving van een EU-lidstaat in strijd met het EU recht Tegenpartij: Vlaams Gewest Inhoud:Dryade dient klacht in bij de Europese Commissie tegen het Vlaams Gewest wegens schending van de Habitatrichtlijn. Het Vlaamse Natuurdecreet eist enkel voor vergunningsplichtige activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden een passende beoordeling. Een passende beoordeling …

Klacht bij Europese Commissie wegens Vlaamse inbreuk op Habitatrichtlijn Lees meer »