Fijnstof: de normen van EU en WHO vs de wetenschap

De Europese Richtlijn Luchtkwaliteit (2008/50/EG) voorziet voor een hele reeks verontreinigende stoffen (vb. stikstofdioxide, zwaveldioxide, benzeen, lood, fijn stof,…) in grenswaarden. Het doel is de bescherming van de menselijke gezondheid. De belangrijkste zijn stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM 10  en 2.5 – PM = particulate matter). De grenswaarden voor stikstofdioxide werden door Deutsche Umweltshilfe in […]

Fijnstof: de normen van EU en WHO vs de wetenschap Meer lezen »