Toegang tot de rechter

Persbericht GwH: De invoering door de Vlaamse decreetgever van de relativiteitseis en de attentieplicht in het bestuursprocesrecht schendt het recht op toegang tot de rechter en het recht op bescherming van een gezond leefmilieu

Verschillende personen en verenigingen vorderen voor het Hof de vernietiging van artikel 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 mei 2021. Volgens die bepaling kan de schending van een norm of algemeen rechtsbeginsel enkel tot de vernietiging van de aangevochten bestuurshandeling leiden indien de partij die de schending aanvoert, (1) door de …

Persbericht GwH: De invoering door de Vlaamse decreetgever van de relativiteitseis en de attentieplicht in het bestuursprocesrecht schendt het recht op toegang tot de rechter en het recht op bescherming van een gezond leefmilieu Lees meer »

Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse regering terug – toegang tot de rechter in milieuzaken blijft gewaarborgd

Samen met 10 andere milieuorganisaties trok Dryade naar het Grondwettelijk Hof tegen een decreetswijziging die de toegang tot de rechter beperkte voor burgers, milieuverenigingen en buurtcomités.  Het Grondwettelijk Hof vernietigt in haar arrest van 11 april 2023 twee voorwaarden die het sinds kort moeilijk maakten om omgevingsvergunningen aan te vechten bij de rechtbank. Zo krijgen …

Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse regering terug – toegang tot de rechter in milieuzaken blijft gewaarborgd Lees meer »