Greenwashing – procedure tegen VLAM en ingebrekestelling Decathlon en H&M

Dryade startte drie procedures over greenwashing. Greenwashing of groenwassen is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Samen met EVA VZW dienden we klacht in bij de Jury Ethische Praktijken tegen de campagne “Vlees van bij ons. Goed voor jou en het milieu” van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Daarnaast stuurde Dryade ingebrekestellingen aan Decathlon en H&M op basis van veroordelingen van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt.

De VLAM-campagne claimt dat de consumptie van vlees gekweekt in Vlaanderen goed zou zijn voor de gezondheid van de consument en voor het milieu. In de campagne worden beide claims verder aangevuld met de bewering dat Vlaams vlees een duurzame keuze zou zijn en wordt dit uitgewerkt in 5 “feiten”. De claim claim dat vlees de gezondheid van de consument ten goede zou komen, wordt in de procedure getoetst aan de voedingsdriehoek. Dit wetenschappelijk onderbouwd instrument werd recent geactualiseerd. Uit de voedingsdriehoek blijkt dat kippenvlees als neutraal (geen aangetoond gezondheidsrisico) gecatalogeerd wordt, rood vlees als een categorie die de gemiddelde Vlaamse consument dient te minderen (mogelijk gezondheidsrisico) en bewerkt vlees dat als te mijden (bewezen gezondheidsrisico) wordt aangemerkt.  

Met betrekking tot de consumptie van rood vlees stelt de voedingsdriehoek: “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeerde in 2015 dat er een verband is tussen het eten van rood vlees en een verhoogd risico op kanker, met name darmkanker.” en “Een hoge consumptie van rood vlees zou tenslotte ook samenhangen met een hoger risico op longkanker, beroerte en diabetes type 2.

Met betrekking tot bewerkt vlees stelt de voedingsdriehoek: “Ook de consumptie van bewerkt vlees is in verband gebracht met een verhoogd risico op darmkanker, beroerte en diabetes type 2. Het ongunstig verband tussen bewerkt vlees en het gestegen risico op darmkanker is volgens de WHO zelfs nog sterker aangetoond dan bij vers rood vlees.

De claim dat vleesconsumptie goed zou zijn voor de gezondheid van de consument wordt weerlegd door de voedingsdriehoek. In het beste geval is er geen aangetoond gezondheidseffect (wit vlees) en in het slechtste geval wordt de consumptie ervan ten stelligste afgeraden (bewerkt vlees).

De claim dat de consumptie van vlees gekweekt in Vlaanderen goed is voor het milieu en een duurzame keuze is, wordt weerlegd aan de hand van rapporten en studies over het mestoverschot, het stikstofprobleem, ontbossing en klimaatverandering. De klacht werd samen onderbouwd en ingediend met EVA vzw.

In 2022 voerde de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt een onderzoek bij 170 bedrijven inzake greenwashing. Dit leidde uiteindelijk tot twee veroordelingen voor H&M en Decathlon.

De veroordeling van Decathlon door de Autoriteit Consument en Markt had betrekking op het gebruik van de term “ecodesign” en de duurzaamheidsclaims daarrond. Decathlon engageerde zich ertoe alle duurzaamheidsclaims voorlopig te verwijderen en ze tekstueel te verbeteren. Verder neemt Decathlon een legal counsel compliance in dienst om de duurzaamheidsclaims te controleren en komt er een opleiding van de medewerkers.

Op de Belgische website werd geen actie ondernomen en staan meer dan duizend producten aangeduid als “ecodesign” met de misleidende informatie die in Nederland offline gehaald moest worden.

De veroordeling van H&M door de Autoriteit Consument en Markt had o.a. betrekking op de termen “conscious” en “conscious choice”. H&M verbond zich ertoe bij de productomschrijvingen het kopje ‘duurzame materialen’ te verwijderen zodat enkel ‘samenstelling’ overblijft. Verder worden de duurzaamheidsclaims bij de producten en op de website herwerkt. Verder worden een aantal compliance officers aangeduid om de voortgang van de toezeggingen te controleren en rapporteren.

De Belgische website van H&M labelt op vandaag nog 4.677 producten als “Conscious choice”.

Dryade stelde H&M en Decathlon hierover in gebreke en eist dat de Belgische websites binnen de 14 dagen aangepast worden.