PFAS

1. Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning

Beleidsniveau: Vlaanderen Wetgeving: Artikel 68 Omgevingsvergunningsdecreet Huidig:Dit artikel bepaalt: “De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde duur.” Aanpassing:De duur van de omgevingsvergunning wordt beperkt in de tijd. Motivering: Met de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet op 1 januari 2018 zag de omgevingsvergunning het licht. In tegenstelling tot de exploitatievergunning (die voor maximaal 30 jaar gold) en de milieuvergunning (die […]

1. Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning Meer lezen »

4 topics – 20 verbetervoorstellen

De 20 verbetervoorstellen (download) voor de PFAS onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement zijn gegroepeerd in 4 topics. De afgelopen 8 maanden kwamen een aantal hiaten in het Vlaamse omgevingsrecht aan het licht. Een aanscherping van het omgevingsrecht dringt zich op. De Vlaamse overheid schiet te kort op het vlak van transparantie. De milieu-informatieplicht voorziet dat

4 topics – 20 verbetervoorstellen Meer lezen »

20 verbetervoorstellen voor de PFAS-onderzoekscommissie

Inleiding 20 verbetervoorstellen in een notendop Bekijk de 20 fiches voor elk van de voorstellen (download het document): 1.           Afschaffen eeuwigdurende omgevingsvergunning         2.           Schrappen “permit defence”     3.           REACH-verordening – “no authorisation – no market”   4.           Bodemsaneringsorganisatie voor PFAS-vervuiling          5.           Milieukwaliteitsnormen voor PFAS-uitstoot in de lucht 6.           Ingrijpen op bestaande activiteiten die Natura 2000-gebieden verslechteren   7.           Een bodemattest voor potentieel vervuilde gronden     8.          

20 verbetervoorstellen voor de PFAS-onderzoekscommissie Meer lezen »

Opinie: Laat PFAS-slachtoffers niet twintig jaar wachten op geld (DS 16/12/2021)

Dat de zaak-Lernout & Hauspie twintig jaar aansleepte, toont aan dat het systeem voor groepsvorderingen aan een update toe is, schrijft Dries Verhaeghe. Het hof van beroep van Gent sprak zich vrijdag uit in de zaak-Lernout & Hauspie (DS 10 december). De cijfers van het arrest doen duizelen: 15.000 gedupeerden, 9.000 afzonderlijke schade-eisen waarvan 5.000 onontvankelijk,

Opinie: Laat PFAS-slachtoffers niet twintig jaar wachten op geld (DS 16/12/2021) Meer lezen »

Opinie: Bescherm kopers eeuwig tegen ‘forever chemicals’ (DS 8/12/2021)

Samen met Jonas Vernimmen van burgercollectief Grondrecht schreef Dryade volgende opinie in De Standaard: Eigenaars, kopers en huurders moeten geïnformeerd worden over de (potentiële) aan­wezigheid van PFAS, vinden Jonas Vernim­men en Dries Verhaeghe. Stefanie Bellinkx getuigde in De afspraak hoe ze een huis kocht op zo’n 750 meter van de 3M-fabriek in Zwijndrecht, mét blanco bodemattest. Een jaar

Opinie: Bescherm kopers eeuwig tegen ‘forever chemicals’ (DS 8/12/2021) Meer lezen »

Opinie: Beoordeel chemicaliën als vaccins (DS 10 november 2021)

Dryade VZW publiceerde op 10 november 2021 een opinie in De Standaard. Hieronder de integrale tekst:Het is onaanvaardbaar om nieuwe chemische producten ­zomaar los te laten op de wereld, schrijft Dries Verhaeghe. In de PFAS-commissie was het maandag de beurt aan Dirk Dewolf, topman van het agentschap Zorg en Gezondheid. Hij ­hekelde de werkwijze van 3M:

Opinie: Beoordeel chemicaliën als vaccins (DS 10 november 2021) Meer lezen »

Opinie: Vergeet de werknemers van 3M niet (DS 9 juli 2021)

Samen met Emmanuel Wauters publiceerde Dryade VZW op 9 juli 2021 een opinie in De Standaard. Hieronder de integrale tekst: Ook de werknemers van 3M zijn blootgesteld aan PFOS. Beschermde het bedrijf hen wel voldoende, vragen Emmanuel Wauters en Dries Verhaeghe zich af. In het 3M-dossier kwamen de afgelopen maand verschillende perspectieven aan bod. Het ging

Opinie: Vergeet de werknemers van 3M niet (DS 9 juli 2021) Meer lezen »

Dryade dient klacht in tegen 3M nav PFOS vervuiling

Milieuvereniging Dryade diende op 23 juni 2021 een klacht met burgerlijke partijstelling tegen 3M in. De klacht handelt over de PFOS-vervuiling en viseert niet alleen 3M maar ook haar huidige en voormalige bestuurders. Dryade focust in haar klacht niet alleen op de volksgezondheid maar ook de schade aan de omliggende Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zoals Blokkersdijk,

Dryade dient klacht in tegen 3M nav PFOS vervuiling Meer lezen »