Artikels

Persbericht GwH: De invoering door de Vlaamse decreetgever van de relativiteitseis en de attentieplicht in het bestuursprocesrecht schendt het recht op toegang tot de rechter en het recht op bescherming van een gezond leefmilieu

Verschillende personen en verenigingen vorderen voor het Hof de vernietiging van artikel 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 mei 2021. Volgens die bepaling kan de schending van een norm of algemeen rechtsbeginsel enkel tot de vernietiging van de aangevochten bestuurshandeling leiden indien de partij die de schending aanvoert, (1) door de …

Persbericht GwH: De invoering door de Vlaamse decreetgever van de relativiteitseis en de attentieplicht in het bestuursprocesrecht schendt het recht op toegang tot de rechter en het recht op bescherming van een gezond leefmilieu Lees verder »

Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse regering terug – toegang tot de rechter in milieuzaken blijft gewaarborgd

Samen met 10 andere milieuorganisaties trok Dryade naar het Grondwettelijk Hof tegen een decreetswijziging die de toegang tot de rechter beperkte voor burgers, milieuverenigingen en buurtcomités.  Het Grondwettelijk Hof vernietigt in haar arrest van 11 april 2023 twee voorwaarden die het sinds kort moeilijk maakten om omgevingsvergunningen aan te vechten bij de rechtbank. Zo krijgen …

Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse regering terug – toegang tot de rechter in milieuzaken blijft gewaarborgd Lees verder »

Elias start bij Dryade

Elias Van Marcke is op 23 januari 2023 als jurist gestart bij Dryade. Elias was zeven jaar actief als advocaat aan de balie van Brussel en heeft ervaring met lobbying op EU-niveau. Bij Dryade komt zijn focus voornamelijk op klimaatverandering te liggen. “Wat me aanspreekt bij Dryade is de focus op juridische innovatie. Ik kijk …

Elias start bij Dryade Lees verder »

5 verbetervoorstellen van Dryade in het Saneringsverbond

Op 28 oktober 2022 ondertekenden de Vlaamse overheid, Lantis, de gemeente Zwijndrecht, BBL, Natuurpunt,… het Saneringsverbond. Het akkoord moet een antwoord bieden op de bezorgdheden op het vlak van gezondheid en sanering van de PFAS-vervuiling door 3M.  Het akkoord voorziet in een bodemsanering in een straal van 5 kilometer rond de 3M-site, een grootschalig gezondheidsonderzoek en …

5 verbetervoorstellen van Dryade in het Saneringsverbond Lees verder »

Pesticidenzaak mikt op 35% Vlaanderen pesticidenvrij

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF, Velt en Dryade stellen vandaag de Vlaamse regering in gebreke. De Vlaamse pesticidenreglementering schendt al meer dan tien jaar de Europese habitat- en pesticidenrichtlijn. In belang van burger en natuur moeten er dringend omvangrijke bufferzones komen rond huizen, scholen, crèches en natuur- en waterwingebieden. Naar schatting wordt zo 35% van …

Pesticidenzaak mikt op 35% Vlaanderen pesticidenvrij Lees verder »

Mar Menor – een Europese première voor de rechten van de natuur

Foto: Jorge Cancela Op 3 oktober 2022 werd in het Boletín Oficial del Estado, het Spaanse staatsblad, de “Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca” gepubliceerd. De wet trad in werking op de dag van publicatie. Zoals de titel aangeeft is het …

Mar Menor – een Europese première voor de rechten van de natuur Lees verder »

Vlaams Klimaatadaptatieplan: krachtlijnen drainage, peilbeheer en grondwaterwinning

Op 7 oktober 2022 nam de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030 aan. Het bevat 6 strategieën en 14 actiepunten. Dryade keek reikhalzend uit naar de maatregelen met betrekking tot drooglegging. Via haar klacht bij de omgevingsinspectie tegen de 57 polders en wateringen omwille van illegale drainage had Dryade deze problematiek op de agenda gezet. Ook de beslissing van …

Vlaams Klimaatadaptatieplan: krachtlijnen drainage, peilbeheer en grondwaterwinning Lees verder »

Greenwashing – procedure tegen VLAM en ingebrekestelling Decathlon en H&M

Dryade startte drie procedures over greenwashing. Greenwashing of groenwassen is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Samen met EVA VZW dienden we klacht in bij de Jury Ethische Praktijken tegen de campagne “Vlees van bij ons. Goed voor jou en het milieu” van het Vlaams Centrum voor Agro- …

Greenwashing – procedure tegen VLAM en ingebrekestelling Decathlon en H&M Lees verder »

Vlaams mestbeleid valt in het water: milieubeweging stuurt dagvaarding

Een alliantie van milieuorganisaties (BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt, & WWF) dagvaardt vandaag de Vlaamse Regering nadat een eerdere ingebrekestelling over het falend mestbeleid (april 2022) zonder antwoord bleef. De aangescherpte aanpak die minister van Omgeving Demir eerder beloofd had voor één van onze meest prangende milieu- en klimaatproblemen, dreigt in het water te vallen. Het …

Vlaams mestbeleid valt in het water: milieubeweging stuurt dagvaarding Lees verder »